rootvalta cool runnings cover

Ord från våra vänner:

Bästa spelningen på P&L 2010 ! Undebart!

— Andreas Dea Widell