Bandet

Ord från våra vänner:

Det var magiskt!

— Peter Haraldsson!