rootvalta usa 2004 07

Ord från våra vänner:

Ni var bästa på hela festivalen!

— Erik Allansson