rootvalta usa 2004 06

Ord från våra vänner:

Tack! Det var fantastiskt!

— Christina Yngve