Rootvälta bol_live_mbpublik-01

Ord från våra vänner:

Bästa spelningen på P&L 2010 ! Undebart!

— Andreas Dea Widell